सर्वात वर

नाशिक शहरातील ४ खासगी रुग्णालयांना महापालिकेच्या नोटीसा

नाशिक – महापालिकेने शहरातील खासगी रुग्णालयांना(Private Hospitals) ८० टक्के बेड आरक्षित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.परंतु नाशिक शहरातील ४ खाजगी रुग्णालयांनी (Private Hospitals) त्यांच्याकडे दाखल असलेल्या ८०% बेड वरील कोरोना रुग्णांची देयके नियुक्त लेखा परीक्षकांना तपासणीसाठी न दिल्याने व मनपाने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबाबत महापालिकेने नोटिस दिली असल्याची माहिती मुख्य लेखा परीक्षक बी.जे. सोनकांबळे यांनी दिली.

नाशिक महानगर पालिकेच्या वतीने शहरातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये (Private Hospitals) ८०% बेड वर कोरोनाचे रुग्ण दाखल झाल्यानंतर त्या रुग्ण डिस्चार्ज होतांना  शासन दराने खाजगी रुग्णालयांनी शासन दराने देयके आकारणी केली आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी रुग्णालय निहाय लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. त्या लेखा परिक्षकांकडे १ एप्रिल  २०२१ पासून अद्याप पावेतो देयके तपासणीसाठी न दिल्याची तक्रार नियुक्त लेखापरीक्षकांनी कडून आल्या होत्या .

त्या अनुषंगाने त्या खासगी रुग्णालयांची पाहणी मुख्य लेखा परिक्षक यांच्यासह पथकाने केली असता मनपाने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांचे पालन केलेले नसल्याचे आढळून आले.तसेच दर्शनी भागात लेखापरीक्षकांची नाव व मोबाईल नंबरचा फलक लावलेला नाही अश्या स्वरूपाच्या नियमांचे पालन न केल्याने शहरातील १) रामालयम  हॉस्पिटल, दिंडोरी रोड,पंचवटी २) मानस हॉस्पिटल, तुपसाखरे लॉन्स, मुंबई नाका ३) साईनाथ हॉस्पिटल, अशोक नगर,सातपूर ४) जीवन ज्योती हॉस्पिटल, त्र्यंबक रोड, सातपूर या ४ रुग्णालयांना नोटीस देण्यात आल्या आहे. 

१ एप्रिल २०२१ पासून आज दि.२३/०४/२०२१ पर्यंतची ८०% बेड वरील कोरोना रुग्णांची देयके ३ दिवसात तपासणी साठी उपलब्ध करून देण्यात यावी असे या नोटिसांद्वारे सांगण्यात आले आहे. या बेड ची माहिती उपलब्ध न करून दिल्यास रुग्णालय व्यवस्थापन विरुद्ध साथरोग अधिनियम १८५७, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम-२००५,महाराष्ट्र कोविड-१९ उपाययोजना नियम २०२० नुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य लेखा परिक्षक बी.जे सोनकांबळे यांनी दिली आहे.