सर्वात वर
Browsing Category

अध्यात्म

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

 हरिअनंत,नाशिक जीवनात योग्य संधी,भाग्य हयातीत लाभत नाही. या स्थानी 12,9,8,5,4,3,1 या राशीतील शनी (Shani) असेल, तर ह्या व्यक्ती कोणत्यातरी एका विषयात प्रवीण असतात. बुद्धी अतिशय तीव्र असते. कायदेपंडित, राजकारण खेळणारे, विद्वान असे
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक  1,10,7,6,3,2, या राशीतीला शनी (Shani Shastra) वेदांत,अध्यात्मज्ञान, परमार्थविद्या, ध्यानधारणा, एकांतवास याची आवड देतो.या स्थानी शनी असणाऱ्या व्यक्ती फार कमी बोलतात. मात्र शनी व बुध असता फार बोलतात. शनी बुधाच्या दृष्टीत
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक  जर द्वादशस्थानी शनी असेल,तर उद्योगधंद्यात नेहमी आपत्ती, नुकसान होण्याची भीती.जर शनी (Shani Shastra) मित्र राशीत असेल,तर शेती,दुधाचे धंदे फायदेशीर होतात.अनेक  वेळी धंद्यात निराशा होते. खोटे आरोप येतात.बंधनयोग्य होऊ शकतो.जर
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक 10,7,4,1राशीत शनी असून रवि- चंद्र मंगळाच्या अशुभ दृष्टीमध्ये असेल तर आयुष्यात नेहमी अपयश येते. 11,8,5,2 राशीचा शनी असता पूर्वार्धात फार निराशा व भाग्योदयाच्या कामी विलंब लागतो. या ठिकाणी शनी असता व्यक्ती भोगी,धन
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक  11,9,5,3 राशीचा शनी असता पुत्रसंततीची अडचण होऊ शकते.इतर राशीत शनी असता दोन- तीन संतती देतो.त्यात एखादी पुत्रसंतती देतो. संतती उशिरा होते.11,8,5,2 राशीचा शनी (Shani Shastra) असता  संततीपासून वृद्धपकाळी  सुख मिळत नाही. मुले
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक 12,9,8,5,4,3,1 या राशीस शनी (Shani Shastra)असता आपले अवतार कार्य संपले आहे असे सांगता-सांगता ह्या व्यक्ती आपला देह ठेवतात.12,9,8,5,4,3,1राशीत शनी असता अंगास फार घाम येतो. या ठिकाणी शनी मंगळयुक्त असता मधुमेह, प्रमेह या
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य -शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक  मकर राशीतला शनी (Shani Shastra) स्वभाव संशयी बनवितो.ह्या व्यक्ती व्यवहारात अतिशय चोख असतात.पैशाच्या बाबतीत चिकट असतात.या ठिकाणी शनी असता आपण स्वतः असताना वडिलांच्या व्यवसायाला उतरती कळा लागते. धंद्याचे दिवाळे वाजते.वरचेवर
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक Shani Shastra या ठिकाणी 11, 10,7,राशीत शनी (Shani Shastra) असता पेट्रोल,रॉकेल, विमाने, मोटारी यापैकी कोणता तरी शनीचा उद्योग निश्चित होण्यासारखा असतो. दशमस्थ कोणताही ग्रह नसेल, तर त्यास्थानी जी राशी असेल त्या राशीच्या
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक  (Shani Shastra) 2,6,10 राशीचा शनी ठेकेदारी,कॉन्ट्रॅक्टरच्या कामात फायदा देतो.12,11,7,3 राशीस शनी वक्री असून त्यावर अशुभ योग्य असतील,तरीही रवि, चंद्र, गुरू यांचे शुभ योग होत असतील, तर अशा व्यक्ती मोठ्या विद्वान असतात.
Read More...

सुखी जीवनाचे रहस्य : शनिशास्त्र

हरिअनंत,नाशिक  Shani Shastra दशम स्थानी म्हणजे कर्मस्थानी शनी असता उद्योगधंदा नोकरी वगैरे या स्थानी 1,3, 5,9 राशीचा शनीअसता संधोधक, प्रोफेसर,अधिकारी,गुढशास्त्र अथवा व्यापारी होतो.12,10,11,6,7,8,2,4 या राशीत शनी असता धर्मपंथ स्थापन
Read More...