सर्वात वर

Nashik : गंगापूर धरणाचा पाणी साठा ५० टक्क्यांवर :नागरीकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर

नाशिक – नाशिकला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणाचा (Gangapur dam) पाणी साठा आता ५० टक्क्यावर आला आहे. नाशिक शहरासाठी पाटबंधारे विभागाच्या गंगापूर धरण समूह,दारणा धरण (चेहेडी बंधारा) व मुकणे धरण यातून रॉ वॉटर पंपीग करुन मनपाच्या सात जलशुध्दीकरण केंद्रामार्फत दैनंदिन पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो.सद्य:स्थितीत गंगापूर धरणाची (Gangapur dam) पातळी साधारणत: 50 टक्के झालेली आहे.

येणाऱ्या काळात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये व पुरेशा प्रमाणात पाणी आगामी काळात पावसाळयापर्यंत पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार किमान उपलब्ध पाणी साठा हा पिण्यासाठी पुरेल यासाठी जेणेकरुन भविष्यात भीषण पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागणार नाही. यासाठी नाशिक महानगर पालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी यांच्या तर्फे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे. (Gangapur dam)

नाशिक महानगर पालिकेतर्फे नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना 

1. सर्व नागरिकांनी पाणी अत्यंत काटकसरीने वापरावे.

2. पाणी शिळे होत नाही त्यामुळे उरलेले पाणी फेकून देऊ नये.

3. आंघोळीसाठी शॉवरचा वापर करु नये.

4. घराच्या पाण्याच्या टाक्या ओव्हर फ्लो होणार नाही याची दक्षता घेणे आणि व्हॉल्व वॉल लेव्हल सेंसरचा वापर करणे.

5. वाहने नळीचा वापर करुन धुऊ नये तसेच अंगण अथवा रस्त्यावर सडा मारुन पाण्याचा अपव्यय करु नये.

6. नळ कनेक्शनला डायरेक्ट मोटार / पंप बसू नये. 

7. पाणी साठविण्यासाठी जमिनीत टाकी / सम्प नसल्यास ते बांधावे.

8. तीन “R” चा वापर करणे (Reduce, Reuse & Recycle) म्हणजेच अ – पाण्याचा कमी वापर ब – पुर्नवापर, क- पुर्नप्रक्रिया यांचा अवलंब करावा.

9. सतत नळ चालू ठेवून कपडे/भांडी धुऊ नये.

10. उदयानात पिण्याचा पाण्याचा वापर करु नये.

11. नळाच्या तोटया नादुरुस्त असल्यास दुरुस्त करुन घेणे

अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग,पाणी पुरवठा, नाशिक महानगर पालिका यांच्या तर्फे  एका पत्रकाद्वारे कळवले आहे.