सर्वात वर

नाशिक शहरात शनिवारी पाणीपुरवठा होणार नाही

बातमीच्या वर

नाशिक-नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या दुरुस्ती करण्यासाठी नाशिक शहरात शनिवार दिनांक २८ नोव्हेंबरला शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार असल्याची  माहिती नाशिक महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली. 

नाशिक महानगर पालिकेच्या गंगापूर धरण पंपींग स्टेशन येथून मनपाचे बाराबंगला, पंचवटी, निलगीरीबाग, गांधीनगर, नाशिक रोड या जलशुध्दीकरण केंद्रास रॉ वॉटर पुरवठा करणारी गुरुत्ववाहिनी  जाधव फार्म मुक्त विद्यापिठ रोड गंगापूर जवळ मोठया प्रमाणावर पाण्याची गळती होत आहे. सदरची गळती थांबविणे आवश्यक असल्याने गंगापूर धरण पंपींग स्टेशन येथून होणारा पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागणार आहे.तसेच गंगापूर धरण गंगापूर धरण पंपींग स्टेशन येथून नाशिक रोड या जलशुध्दीकरण केंद्रास रॉ वॉटर पुरवठा करणारी गुरुत्ववाहिनी  (600 मीमी व्यास) इंडिया सिक्युरिटी प्रेसच्या आवारात पाण्याची गळती बंद करावयाचे काम करायचे आहे.गांधीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र येथील नवीन 100 एचपी पंपाचे कॉमन हेडर रायझिंग मेनला जोडणे चे काम करावयाचे आहे.

त्याचप्रमाणे मुकणे धरण रॉवॉटर पंपींग स्टेशन येथे महावितरण कंपनीचे रेमंड सबस्टेशन गोंदे येथुन 33 के.व्ही वीजपुरवठा घेण्यात आलेला आहे. सदरचे सबस्टेशन मधील विद्युत विषयक कामे करायची आहेत  त्यामुळे शनिवार दिनांक २८ नोहेंबरला सकाळी 9.00 ते संध्याकाळी 6.00 पर्यंत वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे मनपाचे विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र येथुन होणारा पाणीपुरवठा करता येणे शक्य होणार नाही.असे हि महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले आहे 


यामुळे गंगापुर धरण रॉ.वॉटर पंपिंग स्टेशन, मुकणे धरण पंपींग स्टेशन व चेहेडी  पंपींग स्टेशन येथून संपूर्ण शहरास होणारा २८ नोहेंबर सकाळचा व सायंकाळचा  पाणीपुरवठा होणार नाही. तसेच दि.29 नोव्हेंबरला नाशिक रोड वगळता सकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होईल.नाशिकरोड परिसरात पाणी पुरवठा होणार नाही

बातमीच्या मध्ये
बातमीच्या खाली